PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU A ICH POSUDZOVANIE v jednotlivých fázach projektového cyklu národných projektov OP II v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky _ verzia 2.0


Dátum: 31.01.2020

Obrázok k aktualite PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU A ICH POSUDZOVANIE v jednotlivých fázach projektového cyklu národných projektov OP II v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky _ verzia 2.0

PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU A ICH POSUDZOVANIE v jednotlivých fázach projektového cyklu národných projektov OP II v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky _ verzia 2.0 - zverejnené dňa 31. 1. 2020

PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU A ICH POSUDZOVANIE v jednotlivých fázach projektového cyklu národných projektov OP II v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky _ verzia 2.0_sledovanie zmien


Skočiť na hlavné menu