Písomné vyzvanie na predloženie ŽoNFP na podporu efektívnej implementácie IROP, kód vyzvania: IROP-PO6-SC61-2019-52
Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Skočiť na hlavné menu