Peter Pellegrini: Skupina "Priateľov kohézie" by mala postupovať spoločne


Dátum: 29.11.2018

Obrázok k aktualite Peter Pellegrini: Skupina "Priateľov kohézie" by mala postupovať spoločne
Kohézna politika je pre Slovensko kľúčovou prioritou. Uviedol to vo štvrtok v Bratislave predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) v príhovore v úvode stretnutia ôsmich predsedov vlád a ôsmich vysokých predstaviteľov členských krajín EÚ združených v skupine "Priatelia kohézie", za účasti dvoch eurokomisárov a zástupcov Európskej investičnej banky (EIB).

Prostriedky vložené do Kohézneho fondu, teda fondu na vyrovnávanie regionálnych rozdielov medzi jednotlivými štátmi EÚ, podľa premiéra umožňujú krajinám financovať veľké investičné projekty, ktoré priamo zlepšujú životy ich obyvateľov. Pre to, aby sa zachoval dostatočný objem peňazí pre politiku súdržnosti aj naďalej, mali by krajiny v skupine "Priateľov kohézie" postupovať spoločne. Silná spolupráca týchto krajín sa podľa jeho slov osvedčila už v minulosti pri vyjednávaniach o viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2014 až 2020. A práve spoločný postup je aj hlavnou témou štvrtkového stretnutia.

 "Naša skupina musí byť v rámci EÚ viditeľnejšia, musíme prezentovať našu jednotu a vyslať tak jasný politický odkaz na podporu našich spoločných záujmov," uviedol Pellegrini. Silná koordinácia a spolupráca v rámci štátov "Priateľov kohézie" sa podľa slov slovenského premiéra ukázala "veľmi užitočnou už pri vyjednávaní súčasného viacročného finančného rámca".

Stretnutie sa uskutočňuje tesne pred decembrovým summitom Európskej rady, na ktorom budú lídri hovoriť o novom viacročnom rozpočte EÚ na roky 2021 až 2027 (MFF - Multiannual Financial Framework). O novom rozpočte, ktorého súčasťou je aj Kohézny fond a Spoločná poľnohospodárska politika (CAP), rokujú aj účastníci bratislavského štvrtkového stretnutia.

 "Priatelia kohézie" by mali v Bratislave podpísať spoločnú deklaráciu k novému viacročnému finančnému rámcu (MFF), ktorej cieľom bude vyslať signál o odhodlaní tejto skupiny štátov podporovať ambiciózny rozpočet EÚ s dostatkom zdrojov na dve hlavné tradičné politiky, a to politiku súdržnosti a spoločnú poľnohospodársku politiku, ako aj s primeranými zdrojmi na riešenie nových výziev, ako sú bezpečnosť, obrana, zmena klímy alebo migrácia.

Na stretnutí, ktoré sa uskutočňuje na Bratislavskom hrade, sa zúčastňujú predsedovia vlád Česka, Estónska, Chorvátska, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, vysokí predstavitelia Bulharska, Cypru, Litvy, Lotyšska, Rumunska, Talianska, Portugalska a Grécka, ako aj podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, eurokomisár Günther Oettigner a viceprezident EIB Vazil Hudák.

Prvé stretnutie skupiny "Priateľov kohézie" sa uskutočnilo v júni 2012 v Bukurešti, v októbri toho istého roku sa členovia skupiny zišli aj v Bratislave, po šiestich rokoch sa teda "Priatelia kohézie" v Bratislave stretávajú znovu.


Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu