Peniaze z EÚ by sa mali preinvestovať najmä v rámci územných projektov


Dátum: 29.07.2020

Obrázok k aktualite Peniaze z EÚ by sa mali preinvestovať najmä v rámci územných projektov

Peniaze z nového európskeho rozpočtu a z fondu obnovy je na Slovensku potrebné preinvestovať predovšetkým v rámci územných projektov. Pre TASR to uviedla riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) Barbora Lukáčová. Zároveň deklaruje, že BSK už má pripravené projekty a vie, v akých oblastiach je potrebné využiť európske peniaze.

"Bojujeme o to, aby sa to realizovalo cez územné investície. To znamená, aby sa pozeralo na prekryv implementácie projektov na územie, nie celoplošné projekty v rámci štátu. Zasadzovať sa budeme o to, aby bolo jasné, čo a v ktorej infraštruktúre i sektorovej politike je potrebné urobiť v konkrétnom kraji,"  priblížila Lukáčová.

Prioritou pre BSK je integrovaná doprava a koľajová doprava. Konkrétne ide o projekty ako budovanie prestupných terminálov, záchytných parkovísk, koľajové trate či železničné stanice na území Bratislavy. "V rámci dopravy hovoríme aj o obchvatoch okresných miest, budeme bojovať o to, aby boli predmetom financovania aj mosty na cestách 2. a 3. triedy," poznamenala Lukáčová.

BSK chce európske peniaze využiť aj na opatrenia v oblasti životného prostredia, konkrétne zamerané na zmenu klímy či na environmentálne záťaže. Zaoberať sa chce aj vodou a kanalizáciou. Napríklad v častiach Seneckého okresu riešiť kanalizáciu tam, kde ju nemajú ešte dopracovanú. V Bratislave avizuje kraj zámer rozdelenia splaškovej a dažďovej kanalizácie či dobudovanie dvoch čistiarní odpadových vôd.

V oblasti školstva hovorí Lukáčová o riešení kapacít na základných a materských školách, ktoré sú v Bratislavskom kraji na hranici únosnosti. "Pri stredných školách chceme zlepšiť prepojenie s praxou. Na vysokých školách a inštitúciách výskumu a vývoja podporiť vedu a výskum," poznamenala. Veľkou témou pre BSK je sociálna inklúzia a deinštitucionalizácia poskytovania komunitných sociálnych služieb. Rovnako aj zdravotné strediská, podpora lekárov a riešenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti. "V každom segmente má BSK jasné priority," deklaruje Lukáčová.

Lídri EÚ dosiahli na mimoriadnom samite v Bruseli 21. júla dohodu o záchrannom balíku pre ekonomiky po pandémii nového koronavírusu a o rozpočte Únie na obdobie rokov 2021 – 2027. Súhlasili s fondom obnovy po pandémii vo výške 750 miliárd eur, ktoré si vo forme nenávratných grantov a výhodných pôžičiek rozdelia krajiny tvrdo zasiahnuté pandémiou. Okrem toho lídri dosiahli aj dohodu o sedemročnom rozpočte EÚ vo výške jedného bilióna eur.


Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu