Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 26.07.2019


Dátum: 31.07.2019

Obrázok k aktualite Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 26.07.2019

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 14 002 090 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 1 472 235 Eur a územie MFO 12 529 855 Eur. Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v nasledujúcej tabuľke:      


Skočiť na hlavné menu