Oznámenie o zmene termínu uzavretia 4. hodnotiaceho kola výzvy na prestupné bývanie


Dátum: 26.03.2020

Obrázok k aktualite Oznámenie o zmene termínu uzavretia 4. hodnotiaceho kola výzvy na prestupné bývanie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene termínu 4. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na zlepšenie formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania, kód OPLZ-PO6-SC611-2018-2, na 8. júna 2020.

Skočiť na hlavné menu