Oznámenie o zmenách vo vyzvaniach od 01.08.2022


Dátum: 27.07.2022

Obrázok k aktualite Oznámenie o zmenách vo vyzvaniach od 01.08.2022
Vážení prijímatelia z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020,
 
z pozície Riadiaceho orgánu OP TP si Vám dovoľujeme oznámiť, že na webovom sídle www.optp.vlada.gov.sk v časti Dokumenty/Vyzvania bolo zverejnené „Oznámenie o zmenách vo vyzvaniach od 01.08.2022“, v ktorom sú uvedené zmeny výlučne súvisiace so zmenou sídla Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Oznámenie_zmeny_vo_vyzvaniach_01_08_2022
Skočiť na hlavné menu