Oznam zo mene č. 2 výzvy zameranej na podporu budovania inžinierskych sieti v prostredí MRK a o posune 2. HK výzvy


Dátum: 12.05.2021

Obrázok k aktualite Oznam zo mene č. 2 výzvy zameranej na podporu budovania inžinierskych sieti v prostredí MRK a o posune 2. HK výzvy
Ministerstvo vnútra slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu ľudské zdroje informuje žiadateľov o Zmene č. 2 výzvy  (PDF, 546 kB) zameranej na podporu budovania inžinierskych sieti s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2 a o posune 2. hodnotiaceho kola na 26. mája 2021.

Skočiť na hlavné menu