Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc (OPII-MH/DP/2021/9.5-31)


Dátum: 30.12.2022

Obrázok k aktualite Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc (OPII-MH/DP/2021/9.5-31)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra konajúci v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra oznamuje, že ku dňu 30. decembra 2022 uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-31, zameranú na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy.
Skočiť na hlavné menu