Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu sieťovania podnikov (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/9.5-28)


Dátum: 01.04.2021

Obrázok k aktualite Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu sieťovania podnikov (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/9.5-28)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra konajúci v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra oznamuje, že ku dňu 31. marca 2021 uzatvorilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu sieťovania podnikov ​(kód výzvy OPII-MH/DP/2020/9.5-28).

Výzva sa uzatvára z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy.

Skočiť na hlavné menu