Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inovácií a technologického transferu v podnikoch (OPII-MH/DP/2022/9.5-35)


Dátum: 30.12.2022

Obrázok k aktualite Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inovácií a technologického transferu v podnikoch (OPII-MH/DP/2022/9.5-35)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra konajúci v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra oznamuje, že ku dňu 30. decembra 2022 uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPII-MH/DP/2022/9.5-35, zameranú na podporu inovácií a technologického transferu v podnikoch. Výzva bola vyhlásená s konkrétne určeným dátum uzavretia 30. december 2022.

Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy.


Skočiť na hlavné menu