Oznam o uzavretí výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraných na podporu zapájania MSP do programov EÚ (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18) a na podporu sieťovania podnikov v Bratislavskom kraji (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/10.3-29)


Dátum: 31.12.2020

Obrázok k aktualite Oznam o uzavretí výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraných na podporu zapájania MSP do programov EÚ (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18) a na podporu sieťovania podnikov v Bratislavskom kraji (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/10.3-29)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra konajúci v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra oznamuje, že ku dňu 31. decembra 2020 uzatvára výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zamerané na (ďalej len „výzvy“):

Výzvy boli uzavreté z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výziev.


Skočiť na hlavné menu