Oznam o ukončení Výzvy č. 5/2021/IOH


Dátum: 08.12.2021

Obrázok k aktualite Oznam o ukončení Výzvy č. 5/2021/IOH
 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program, upozorňuje žiadateľov, že dňa 10.08.2021 bude výzva č. 5/2021/IOH na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) uzavretá. Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP.


Skočiť na hlavné menu