Oznam o termíne uzavretia výzvy na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení - OPLZ-PO6-SC612-2019-2


Dátum: 21.04.2020

Obrázok k aktualite Oznam o termíne uzavretia výzvy na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení - OPLZ-PO6-SC612-2019-2
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje potenciálnym žiadateľom, že výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadosť") s kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2  zameraná na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít sa z dôvodu predpokladaného vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu uzatvára dňom 22. mája 2020.

Skočiť na hlavné menu