Oznam o termíne uzavretia výzvy na materské škôlky


Dátum: 07.05.2019

Obrázok k aktualite Oznam o termíne uzavretia výzvy na materské škôlky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje potenciálnym žiadateľom, že výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadosť") s kódom OPLZ-PO6-SC612-2018-1 zameranú na výstavbu predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou MRK sa z dôvodu predpokladaného vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu uzatvára dňom 14. júna 2019.
Skočiť na hlavné menu