Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC441-2018-39


Dátum: 16.08.2019

Obrázok k aktualite Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC441-2018-39

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že ku dňu 30.9.2019 uzatvára výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC441-2018-39 zameranú na Podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území .

Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

 
 

Skočiť na hlavné menu