Oznam č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2018-36, pre územie RIÚS/UMR Banskobys


Dátum: 05.02.2020

Obrázok k aktualite Oznam č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2018-36, pre územie RIÚS/UMR Banskobys

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom z územia RIÚS/UMR Banskobystrického kraja, že plánuje uzavrieť výzvu na predkladanie žiadostí o NFP s kódom
IROP-PO1-SC11-2018-36 dňa 13.03.2020
. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy pre vyššie uvedené územie.


Skočiť na hlavné menu