Otvorenie posledného Regionálneho centra v Trenčíne nie je bodkou, ale začiatkom toho, ako pretaviť reformu eurofondov do reálneho života


Dátum: 09.12.2022

Obrázok k aktualite Otvorenie posledného Regionálneho centra v Trenčíne nie je bodkou, ale začiatkom toho, ako pretaviť reformu eurofondov do reálneho života
Žiadateľom o eurofondy a dotácie prinášame adresnú a komplexnú pomoc už vo všetkých krajských mestách. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) otvorilo posledné – siedme Regionálne centrum, a to v Trenčíne.

„Oddnes máme funkčné Regionálne centrá v siedmich krajských mestách. Pre žiadateľov o eurofondy alebo dotácie to znamená, že dostanú adresnú pomoc a poradenstvo priamo v regióne na jednom mieste a nemusia chodiť vybavovať veci do hlavného mesta. Vďaka sieti Regionálnych centier im ušetríme čas, peniaze a kopec nervov,“ vyhlásila ministerka investícií Veronika Remišová.

„Ako jedna z prvých krajín v EÚ sme pripravení na čerpanie nových eurofondov. Máme schválený Program Slovensko, z ktorého budeme môcť využiť takmer 13 miliárd eur. Program Slovensko zároveň prináša najväčšiu reformu eurofondov v našej histórii – nové eurofondy budú jednoduchšie, efektívnejšie a neslávne známu byrokraciu, ktorá sa v minulosti spájala s eurofondami, sme obmedzili na nutné minimum,“ povedala vicepremiérka. „Súčasťou reformy využívania eurofondov je aj vybudovanie poradenských Regionálnych centier a centrum, ktoré otvárame dnes v Trenčíne, je toho súčasťou,“ povedal štátny tajomník MIRRI SR Dušan Velič.

V Regionálnom centre v Trenčíne sú na jednom mieste odborníci z MIRRI SR, z ministerstva životného prostredia, práce a pôdohospodárstva, Úradu vlády SR, pod ktorý spadá Plán obnovy a odolnosti. Zároveň to bude sídlo zamestnancov stálych pracovísk Úradu pre verejné obstarávanie, ktorí budú poskytovať poradenstvo nielen k dotáciám, ale aj k úspešnému zvládnutiu procesu verejného obstarávania. Všetky regionálne centrá fungujú na princípe partnerstva s orgánmi verejnej moci, kde na jednom mieste dostanú žiadatelia a prijímatelia kompletnú informáciu a pomoc pri príprave a počas implementácie projektov.

Novootvorené Regionálne centrum sídli v Trenčíne na Legionárskej 5 (Masaryčky Business Center). Po Nitre, Trnave, Košiciach, Prešove, Banskej Bystrici a Žiline ide už o siedme – posledné otvorené poradenské centrum.

„K jednoduchšiemu využívaniu eurofondov okrem nového operačnému programu
a otvoreniu siete Regionálnych centier prispeje aj jednotný kontrolný systém.  Podpísali sme memorandum s Najvyšším kontrolným úradom a po novom bude kontrolu pri nových eurofondoch vykonávať už len Úrad pre verejné obstarávanie. Odstraňujeme duplicitu kontrol a prinášame väčšiu právnu istotu v prospech žiadateľov,“
doplnil štátny tajomník Velič. Prehľad o všetkých regionálnych centrách nájdete aj na stránke eurofondy.gov.sk.

Prehľad eurofondov a dotácií, ktoré spadajú pod MIRRI SR a išli na podporu Trenčianskeho kraja v dobiehajúcom programovom období 2014 – 2020:

Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) išlo do kraja takmer 155 miliónov eur na 212 projektov, vďaka čomu sme napríklad pomohli opraviť takmer 73 km ciest II. a III. triedy, vybudovať viac ako 60 km cyklotrás, zrekonštruovať a zmodernizovať 30 materských a 74 základných škôl.
Vďaka dotáciám z regionálneho rozvoja sme napríklad pomohli pri záchrane Bránovej veže Považskobystrického hradu, revitalizovať verejné WC v meste Bojnice, podporili sme prípravu pre zaradenie detí s poruchou autistického spektra do bežného života, pomohli sme vybudovať pumptrack v Beluši a taktiež sme podporili projekt zameraný na environmentálne aktivity v Moravskom Lieskovom – vytvorenie E.K.O. centra ŽI_TO.
V rámci programov cezhraničnej spolupráce je Trenčiansky samosprávny kraj súčasťou programového územia Interreg Slovensko – Česko. V dobiehajúcom programovom období bolo z neho podporených 60 projektov.
 

Skočiť na hlavné menu