Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí


Dátum: 22.03.2022

Obrázok k aktualite Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí
Názov: Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí

Krátky popis: Konzervátorské rekonštrukcie, modernizácia budov, zlepšenie prístupnosti pre návštevníkov, ako aj rozšírenie ponuky múzeí prostredníctvom vytvorenia vzdelávacích parkov, senzorických záhrad, príp. prírodovedných chodníkov – to je niekoľko úloh, ktoré boli zrealizované v piatich poľských a dvoch slovenských múzeách a v sliezskom dome kultúry. 6 objektov získalo nové vzdelávacie a senzorické záhrady. Ich cieľom je stimulácia zmyslov (čuchu, sluchu, zraku, hmatu) a emócií prostredníctvom možnosti pocítiť rôzne vône, farby a dotýkať sa rôznych druhov povrchov. V Skanzene pogórzańskej dediny v Szymbarku (Múzeum – Dwory Karwacjanov a Gładyszov) vznikol vzdelávací park histórie ľudového stavebníctva a strojov z poľsko-slovenského pohraničia. Bola zrealizovaná aj výstava ľudových krojov. Tatranské múzeum v Zakopanom vytvorilo, o. i. miniatúrne makety najdôležitejších objektov vo witkiewiczovskom štýle, s opisom v Braillovom písme, ktoré sú určené pre nevidiacich a slabozrakých. Pripravilo tiež senzorické vzdelávacie súpravy, ktoré vystavujú prvky s motívmi v podhalanskom štýle. Rekonštrukcie objektov sa vykonali, o. i. v Múzeu Nikifora v Krynici-Zdrój a v renesančnej budove v Oravskom Podzámku. Bol vybudovaný príjazd a pavilón umožňujúci predstavenie muzeálnych zbierok osobám so špeciálnymi potrebami. Doplnením projektu je aplikácia pre mobilné zariadenia, ktorá umožňuje samostatné navštevovanie muzeálnych objektov. Aplikácia umožňuje navigáciu  osobám so zrakovým postihnutím. Vytvorené produkty prispievajú k zvýšeniu atraktivity a dostupnosti múzejných objektov pre ľudí so špeciálnymi potrebami na oboch stranách hranice. Je to prvý projekt v poľsko-slovenskej pohraničnej oblasti, ktorý komplexným a moderným spôsobom odpovedá na potreby ľudí so zdravotným postihnutím.
PLSK_otvorené múzeá1
Prijímateľ:  MUZEUM DWORY KARWACJANÓW I GŁADYSZÓW, ORAVSKÉ MÚZEUM PAVLA ORSZÁGHA HVIEZDOSLAVA V DOLNOM KUBÍNE, MUZEUM - ORAWSKI PARK ETNOGRAFICZNY W ZUBRZYCY GÓRNEJ, MUZEUM OKRĘGOWE W NOWYM SĄCZU, MUZEUM NADWIŚLAŃSKI PARK ETNOGRAFICZNY W WYGIEŁZOWIE I ZAMEK LIPOWIEC, MIEJSKI DOM KULTURY W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH, LIPTOVSKÉ MÚZEUM V RUŽOMBERKU

Celkové oprávnené náklady projektu:  2 746 912,14 EUR

Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   2 334 875,11 EUR

Vlastné zdroje:  -

Operačný program:  Interreg V-A Poľsko – Slovensko
PLSK_otvorené múzeá2
Doba realizácie projektu: 1.6.2018 - 30.9.2021
 
Skočiť na hlavné menu