Online seminár pre žiadateľov k výzve na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01


Dátum: 25.01.2022

Obrázok k aktualite Online seminár pre žiadateľov k výzve na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01
Vážený žiadateľ,

Výskumná agentúra organizuje online seminár pre žiadateľov o NFP v rámci výzvy na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01.
Seminár sa uskutoční dňa 25.01.2022 o 10:00 hodine.  Na seminár sa môžete prihlásiť tu  do 24.01.2022.
Registrovaným následne zašleme prihlasovací link do MS Teams na seminár a prezentáciu. 

Ak máte otázky k danej téme, môžete nám ich zasielať na info@vyskumnaagentura.sk  a my pripravíme kvalifikované odpovede.
 
Skočiť na hlavné menu