Odbúranie byrokracie!


Dátum:

Obrázok k aktualite Odbúranie byrokracie!
Rodičia už od 1. septembra tohto roka nemusia na úrady práce doručovať papierové potvrdenia o návšteve školy, aby preukázali nárok na prídavok na dieťa. Upozorňuje na to ústredie práce.

Prídavky na dieťa budú vyplatené automaticky v bežnom výplatnom termíne obvyklým spôsobom. Do platnosti totiž vstúpili ustanovenia zákona zameraného na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy. Týka sa to orgánov verejnej moci pri svojej úradnej činnosti. Od septembra sú informačnými systémami verejnej správy aj centrálny register detí, žiakov a poslucháčov, centrálny register študentov vysokých škôl. "Podľa ustanovení zákona o prídavku na dieťa oprávnená osoba, teda poberateľ prídavku na dieťa, nie je povinná preukazovať skutočnosti, ktoré sú platiteľovi známe z výkonu inej činnosti platiteľa, alebo ktoré môže platiteľ získať z dostupného informačného systému verejnej správy," objasnilo ústredie práce, ktoré bude získavať údaje o deťoch, žiakoch a študentoch z dostupného informačného systému ministerstva školstva.

 "Ak dieťa študuje v zahraničí, ústredie práce o ňom údaje z informačného systému ministerstva školstva nemôže získať. Preto v tomto prípade bude oprávnená osoba povinná predložiť papierové potvrdenie o návšteve školy na základe výzvy príslušného úradu práce," upozorňuje ústredie práce.
 
Horizontálnu štúdiu uskutočniteľnosti pre výzvu Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore IS VS schválil v utorok príslušný riadiaci výbor. Začína sa dopytovo-orientovaná výzva v hodnote 20 miliónov eur. Médiá o tom informoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).

"Schválená horizontálna štúdia uskutočniteľnosti predstavuje pre žiadateľov pomoc, aby vedeli lepšie pokryť potreby kybernetickej bezpečnosti v prostredí verejnej správy," vysvetlil generálny riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti úradu Jan Majtan.

Predpokladaný termín vyhlásenia dopytovo-orientovanej výzvy je september 2019. Výzva je určená pre projekty s realizáciou do jedného roka, ktoré sú primárne zamerané na jednu hlavnú aktivitu a pridružené podporné aktivity. Žiadateľmi môžu byť ústredné orgány štátnej správy a štátne rozpočtové a príspevkové organizácie. 

Horizontálna štúdia sa stane podkladom pre vypracovanie dopytovo-orientovaných projektov predkladaných v rámci výzvy. Definuje oblasti a služby kybernetickej a informačnej bezpečnosti, ktoré jednotlivým orgánom verejnej moci poskytuje vládna jednotka CSIRT a zároveň definuje služby a oblasti, ktoré majú byť pokrývané jednotlivými orgánmi verejnej moci.

"Samotná výzva je akousi predĺženou rukou národného projektu Riadenie incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe a má napomôcť orgánom štátnej správy zabezpečiť kybernetickú a informačnú bezpečnosť vo svojej pôsobnosti,“ konštatoval generálny riaditeľ Majtan.

Výzva je zameraná na kybernetickú ochranu a detekciu škodlivých aktivít a bezpečnostných incidentov, riadenie bezpečnostných incidentov, ochranu dát, dátových prenosov a komunikácie, zvýšenie ochrany pred útokmi z externého prostredia i na budovanie bezpečnostného povedomia a bezpečnostnej kultúry.​

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu