Odborný seminár “ Kontrola verejného obstarávania zákaziek financovaných z EÚ fondov“ v Trnave


Dátum: 26.09.2018

Informačno-poradenské centrum TTSK spolu s odborným lektorom Mgr. Branislavom Hudecom Vás pozývajú na odborný seminár „ Kontrola verejného obstarávania zákaziek financovaných z EÚ fondov“, ktorý sa uskutoční dňa 26. septembra 2018 v hoteli IMPIQ v Trnave.

Účasť na seminári je bezplatná. Prihlásiť sa môžete najneskôr do 20. septembra 2018 na adrese ipc@trnava-vuc.sk.Tešíme sa na Vašu účasť.

Pozvánka a program


Skočiť na hlavné menu