Ochrana finančných záujmov EÚ v SR vďaka úradu vlády už tretí rok v pozornosti škôl


Dátum: 13.02.2017

Obrázok k aktualite Ochrana finančných záujmov EÚ v SR vďaka úradu vlády už tretí rok v pozornosti škôl
Súčasťou Národného štandardu finančnej gramotnosti je od 1. septembra 2014 aj problematika ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike. Iniciátorom, aby sa táto téma spolu s témou boja proti korupcii stala súčasťou vyučovacieho procesu, bol Úrad vlády Slovenskej republiky - sekcia kontroly a prevencie korupcie vďaka realizovanému projektu: Vzdelávanie detí a mládeže v oblasti boja proti korupcii a boja proti podvodom v súvislosti s ochranou finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.
      
V tejto súvislosti organizuje Úrad vlády SR v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, rozpočtovou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR seminár na tému Podvody a korupcia v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ, ktorý sa uskutoční zajtra, v utorok 14. februára 2017 v Novej budove Úradu vlády SR o 8.30 h. Seminár absolvuje 95 účastníkov, predovšetkým riaditeľov základných a stredných škôl z Bratislavského kraja, ako aj zamestnancov MŠVVŠ SR a im podriadených organizácií. Účasť na seminári prisľúbili aj Peter Krajňák, štátny tajomník MŠVVŠ SR a Jozef Behýl, predseda Stálej konferencie organizácií tretieho sektora SR.
      
S prednáškou na tému Odhaľovanie podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ vystúpi pplk. JUDr. Attila Zajonc, PhD. z Národnej protikorupčnej jednotky Prezídia Policajného zboru SR a o Trestnom čine korupcie pri čerpaní prostriedkov EÚ bude hovoriť JUDr. Ján Hrivnák z Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR. Súčasťou seminára bude aj diskusia o využití interaktívnych metód pri výučbe žiakov či vzájomné odovzdávanie skúseností pri interpretácii tém ochrany finančných záujmov a prevencie korupcie žiakom základných a stredných škôl v Bratislavskom kraji.


Informoval Úrad vlády SR - sekcia kontroly prevencie korupcie

Skočiť na hlavné menu