Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Veľké Zálužie


Dátum: 13.08.2021

Obrázok k aktualite Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Veľké Zálužie
Veľké Zálužie_
Krátky popis: Cieľom projektu bola podpora triedeného zberu komunálneho odpadu prostredníctvom obstarania strojno-technologického vybavenia zberného dvora v obci Veľké Zálužie. V rámci projektu obec zakúpila kolesový traktor, čelný nakladač, jednoosový náves s trojstranným sklápačom, štiepkovač drevnej hmoty, ramenový reťazový nakladač na podvozku, šmykom riadený nakladač DSO, drvič DSO a závesné kontajnery. Realizáciou projektu obec zvýšila ročnú kapacitu pre triedenie KO o viac ako 135 t. Prínosom projektu bola minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie obyvateľov a životné prostredie v obci.
Prijímateľ:  Obec Veľké Zálužie
Celkové oprávnené náklady projektu:  411 408,00 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   390 837,60 EUR
Vlastné zdroje:   20 570,40 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 07/2020 - 08/2020 (2 mesiace)
Veľké Zálužie_5
Skočiť na hlavné menu