Obec Prenčov mohla vďaka projektu prijať viac detí do materskej škôlky


Dátum: 03.12.2018

Obrázok k aktualite Obec Prenčov mohla vďaka projektu prijať viac detí do materskej škôlky
Materská škôlka v obci Prečnov v Banskobystrickom samosprávnom kraji mala do realizácie projektu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje pod názvom: Zobytnenie podkrovia kapacitu 21 miest. Táto kapacita však obci nepostačovala – každoročne musela odmietnuť prijatie detí do predškolského zariadenia niekoľkým desiatkam rodičov.  Z celkového rozpočtu 180 400 eur bolo cca 6 700 eur určených  na interiérové vybavenie podkrovia a cca 173 600 eur na stavebné práce.  Obec projekt spolufinancovala sumou cca 9 000 eur.

Prečnov
Prečnov1
Rekonštruovaná budova škôlky a jej zobytnené podkrovie

Zdroj: Realizátor projektu

Stavba s interiérovým vybavením bola dokončená a od septembra 2018 už miestnu materskú škôlku navštevuje o 20 detí viac.
Prijímateľ:  Obec  Prečnov
Celkové oprávnené náklady projektu:  180 400,00 eur
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   171 380
Vlastné zdroje:  9 020 eur
Operačný program:  Ľudské zdroje
Doba realizácie projektu: 06/2017 – 12/2018
 
 
 

Skočiť na hlavné menu