O dotácie z IROP žiadajú mestské časti i samosprávy z celého bratislavského kraja


Dátum: 13.02.2019

Obrázok k aktualite O dotácie z IROP žiadajú mestské časti i samosprávy z celého bratislavského  kraja
Hlavné mesto SR Bratislava ako sprostredkovateľský orgán (SO) pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) sa zaoberalo žiadosťami o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR zameraných na deinštitucionalizáciu sociálnych služieb, zriaďovanie jaslí i rozširovanie kapacít materských škôl. "SO pre IROP na bratislavskom magistráte vykonáva delegované právomoci v rámci samotnej Bratislavy i okresov Bratislavského kraja," pripomenul hovorca Bratislavy Peter Bubla.

V prípade výzvy zameranej na deinštitucionalizáciu sociálnych služieb v Bratislavskom kraji hodnotili žiadosti 19 uchádzačov o nenávratný finančný príspevok. "Celková požadovaná suma na rekonštrukciu či novostavby zariadení sociálnych služieb bola vo výške 16.372.301 eur," informoval Bubla. "Nenávratný finančný príspevok pomôže vybudovať zariadenia sociálnych služieb vo Vrakuni, Dunajskej Lužnej, Modre-Kráľovej, Malackách, Chorvátskom Grobe, Vajnoroch, Petržalke, Šenkviciach, Ivanke pri Dunaji, Bratislave-Novom Meste, Studenom a Tomášove," dodal.

Mestské časti hlavného mesta, obce a mestá v Bratislavskom kraji, ale i žiadatelia z mimovládneho a súkromného sektora a cirkevných organizácií v bratislavskom regióne sa takisto mohli uchádzať o dotácie na podporu komunitnej starostlivosti o deti do troch rokov, t.j. jaslí. Alokácia v tejto výzve, vyhlásenej v júli 2018, predstavovala sumu 3.141.356 eur. Oddelenie SO pre IROP na magistráte administratívne overovalo a posudzovalo desať projektových zámerov, jeden z nich napokon žiadateľ v procese overovania stiahol.

 "Zrekonštruované či nové jasle tak môžu v rokoch 2020 – 2021 vzniknúť v Petržalke, Rači, Malackách, Tomášove, Bratislave-Novom Meste, Miloslavove, Senci a Bernolákove. Pokiaľ žiadateľ odstráni nedostatky, ktoré boli klasifikované v negatívnej hodnotiacej správe, nové jasle môžu vzniknúť aj v Podunajských Biskupiciach," uviedol Bubla.

 Informoval takisto o tom, že v prípade výzvy zameranej na rozšírenie kapacít predškolských zariadení bude hodnotených 15 zámerov s požadovanou výškou príspevku 5.400.592,80 eura. Projekty sa týkajú napríklad bratislavských mestských častí Nové Mesto, Petržalka Rusovce či Dúbravka, ale aj obcí, ako Ivanka pri Dunaji, Kostolište Plavecký Štvrtok, Dunajská Lužná či Kalinkovo," oznámil hovorca hlavného mesta. "Na základe predložených žiadostí sa tak môže kapacita škôlok zvýšiť o 1422 detí," uviedol.

Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP bolo v rámci hlavného mesta zriadené v máji 2015 na základe uznesenia vlády SR. Svoje delegované právomoci vykonáva oddelenie v rámci mestského funkčného územia mesta Bratislava (mestské časti Bratislavy, okresy Senec, Pezinok a Malacky, celkovo 52 subjektov) v programovom období 2014 - 2020. Riadiacim orgánom je MPRV SR.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu