Nový turistický produkt - časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo11 Prešov-Muszyna-Mníšek nad Popradom


Dátum: 16.11.2021

Obrázok k aktualite Nový turistický produkt - časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo11 Prešov-Muszyna-Mníšek nad Popradom
Názov: Nový turistický produkt - časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo11 Prešov-Muszyna-Mníšek nad Popradom


SKPL_EuroVelo11_2
Krátky popis: V Európe bola naprojektovaná sieť cyklistických trás s celoeurópskym významom – EuroVelo. Trasy pretínajú celú Európu zo severu na juh a zo západu na východ. Celková dĺžka plánovaných trás je 65 500 km. V rámci projektu EuroVelo11 vzniklo viac ako 28 kilometrov trasy vedúcej z Muszyny do Mníška na Popradom. Partneri na trase vybudovali 2 lávky cez rieku Poprad – v obciach Legnava-Milik a Andrzejówka - M. Lipník. Okrem toho bola označená trasa úseku cesty s malou intenzitou premávky, ktorý spája dolinu Popradu s Prešovom s dĺžkou 72 km. Na tomto úseku sa nachádzajú obce: M.Lipník - Plavnica - Lipany - Sabinov - Veľký Šariš - Prešov. Pri lávke v Andrzejówke a v Miliku vznikli oddychové zóny. V Sulíne vzniklo centrum turistických informácií. Výlety v rámci vybudovanej cyklotrasy si môžete pozrieť a naplánovať TU: https://www.eurovelo11.sk/vylety
Prijímateľ:  MIASTO I GMINA UZDROWISKOWA MUSZYNA, KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA, ĽUBOVNIANSKE REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STARÁ ĽUBOVŇA

Celkové oprávnené náklady projektu:  3 212 315,8 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   2 730 468,41 EUR (ERDF)
Vlastné zdroje:  
Operačný program:  Interreg V-A Poľsko-Slovensko
Doba realizácie projektu: 01.07.2018 – 30.09.2021
 
 
 
Skočiť na hlavné menu