Nový projekt z Operačného programu Ľudské zdroje má pomôcť žiť nezávislý život všetkým ľuďom


Dátum: 12.09.2019

Obrázok k aktualite Nový projekt z Operačného programu  Ľudské zdroje má pomôcť žiť nezávislý život všetkým ľuďom
Národný projekt deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb má prispieť k tomu, aby každý človek mohol rozhodovať sám o sebe, o mieste, kde žije, kedy a aké jedlo chce jesť. Každý má mať právo pracovať a využívať všetky možnosti, ktoré komunita poskytuje. TASR o tom informovala generálna riaditeľka Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) SR Zuzana Borgulová.

Projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov, financovaný zo zdrojov Európskej únie, je prechodom z inštitucionálnej na komunitnú sociálnu starostlivosť. "Cieľom projektu je intenzívna podpora zamestnancov a zriaďovateľov zariadení sociálnych služieb v ich príprave na proces transformácie týchto zariadení. Výsledkom budú kvalitne pripravené transformačné plány pre všetky zapojené zariadenia," priblížila Borgulová. Transformácia má vytvoriť a zabezpečiť podmienky na nezávislý život zdravotne postihnutých, seniorov a detí v náhradnej starostlivosti.

Projekt začala realizovať Implementačná agentúra MPSVaR SR v roku 2018 v spolupráci s Radou pre poradenstvo v sociálnej práci, Slovenskou úniou podporovaného zamestnávania a Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity, Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovania CEDA.

Zariadeniam sociálnych služieb poskytnú odborné konzultácie, supervízie a certifikované vzdelávanie, informačné semináre a tematické workshopy, napríklad na oboznámenie sa s princípmi univerzálneho, čiže bezbariérového, navrhovania v architektúre, prípravu pracovníkov zariadení na zmenu prístupu k prijímateľom sociálnych služieb s dôrazom na individuálny prístup či aktivizáciu a rozvoj pracovných zručností s cieľom začleniť ľudí umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb do pracovného procesu.

Projekt ráta aj s aktívnym zapojením komunít pomocou rôznych aktivít. Postupne v štyroch cykloch sa doň zapojí 96 zariadení sociálnych služieb na celom Slovensku. Do aktuálneho prvého cyklu je zapojených 25 zariadení.

Zdroj : TASR
Skočiť na hlavné menu