Nové eurofondy prinášajú nové príležitosti – aj v Trenčíne sme predstavili Program Slovensko a jeho investičné možnosti pre regióny


Dátum: 01.06.2023

Obrázok k aktualite Nové eurofondy prinášajú nové príležitosti – aj v Trenčíne sme predstavili Program Slovensko a jeho investičné možnosti pre regióny
Nové eurofondy znamenajú pre regióny obrovskú šancu. Ich súčasťou je v rámci Programu Slovensko totiž aj samostatná, vyše 2-miliardová obálka, o ktorej rozhodnú priamo regióny. Na konferencii Tvoríme lepšie Slovensko v Trenčíne to zdôraznil minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík. Zástupcov kraja, miest a obcí tiež vyzval na dočerpanie zazmluvnených eurofondov z dobiehajúceho obdobia.
 
„Nové eurofondy z Programu Slovensko prinášajú nielen jednotné pravidlá a menej byrokracie, ale aj úplne novú šancu pre regióny. Z celkovej takmer 13-miliardovej obálky budú o vyše 2 miliardách rozhodovať priamo regióny, a to v rámci integrovaných územných investícií. V praxi si tak priamo regióny určia priority, na ktoré využijú svoju eurofondovú obálku,“ povedal minister Balík.
 
O integrovaných územných investíciách v každom kraji rozhodujú Rady partnerstva, ktoré združujú zástupcov samospráv, štátnej správy, socioekonomických partnerov (mimovládnych organizácií, podnikateľov či cirkví) ako aj zástupcov území udržateľného mestského rozvoja (UMR). Z takmer 13-miliardového Programu Slovensko môžu regióny v rámci integrovaných územných investícií rozhodovať o 2,13 miliarde eur. Konkrétne pre celý región Trenčianskeho kraja je v rámci územného rozvoja vyčlenených z nových eurofondov 177,25 milióna eur. Ďalších 34,3 milióna eur pôjde mestu Trenčín na Európske hlavné mesto kultúry 2026. Navyše kraj, resp. región horná Nitra získa z nových eurofondov, konkrétne z Fondu na spravodlivú transformáciu podporu na riešenie dôsledkov ukončenia ťažby a spaľovania uhlia po roku 2023. Z celkového objemu fondu 441 miliónov eur je takmer 226 miliónov eur adresovaných hornej Nitre.
 
Cieľom každej konferencie Tvoríme lepšie Slovensko, ktoré Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a investícií SR (MIRRI SR) organizuje postupne v krajských mestách, je samosprávam a aktérom v území predstaviť plán výziev z nových eurofondov.
 
Najviac z celkovej takmer 13-miliardovej obálky Programu Slovensko ide na zelené a klimatické ciele a zvýšenie energetickej bezpečnosti (4,2 miliardy eur). Na zamestnanosť, kvalitné vzdelávanie a fungujúce sociálne služby pôjde 3,3 miliardy eur. Na rozvoj inteligentnej a bezpečnej dopravy, napríklad aj na opravy ciest I., II. a III. triedy a rozvoj železníc, sú určené 2 miliardy eur. Do vedy, výskumu, inovácií a digitalizácie sa investuje 1,9 miliardy eur. Rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva či turizmu podporí 400 miliónov eur. Už v tomto roku sa z Programu Slovensko plánujú výzvy za vyše 5 miliárd eur, pričom prvé sa vyhlásia už v najbližších týždňoch.
 
„Naším cieľom je uľahčiť samosprávam, ale aj ďalším žiadateľom, cestu k eurofondom či dotáciám. Potrebnú pomoc im poskytnú naši odborníci v Regionálnych centrách, ktoré zriadilo naše ministerstvo v spolupráci s ďalšími rezortmi a úradmi, ako aj Úradom vlády SR v každom krajskom meste,“ upozornil predstaviteľov samospráv minister Balík. Dodal, že za prvé mesiace existencie regionálnych centier odborníci z MIRRI SR a z ďalších ministerstiev poskytli záujemcom viac ako 3 000 bezplatných konzultácií.
 
Dôležitou témou v Trenčíne bolo dobiehajúce programové obdobie. Samosprávy oceňujú najnovšiu pomoc MIRRI SR v súvislosti s ich nákladmi na prijatie utečencov z Ukrajiny. Z výzvy za 127 miliónov eur môže získať financie až 1 500 miest a obcí evidovaných ministerstvom vnútra. V Trenčianskom kraji má na túto finančnú podporu nárok 150 obcí, ktoré spolu získajú takmer 11 miliónov eur. Minister Peter Balík zároveň vyzval samosprávy, aby využili všetky zazmluvnené eurofondy a svoje projekty zrealizovali do konca roka tak, ako sa zaviazali v zmluve.
 
Pre Trenčiansky kraj je dôležitá aj cezhraničná spolupráca podporovaná z eurofondov, konkrétne z programu Interreg Slovensko – Česko. V uplynulom programovom období sa z Interreg SK-CZ v kraji podporilo 35 projektov. Vybudovalo alebo zmodernizovalo sa vyše 37 kilometrov cyklotrás a pomohlo sa obnoviť 15 pamiatok, medzi nimi aj časť Trenčianskeho hradu. V novom programovom období sú už vyhlásené prvé tri výzvy. Podporia riešenia následkov klimatickej zmeny, starostlivosť o pamiatky a rozvoj turizmu, ako aj spoluprácu inštitúcií na oboch stranách hranice.

Skočiť na hlavné menu