Nová výzva na pomoc regionálnej mobilite: Až 143 miliónov eur na bezpečnejšie cesty a miestne komunikácie mieri aj do Svidníka


Dátum: 29.04.2024

Obrázok k aktualite Nová výzva na pomoc regionálnej mobilite:  Až 143 miliónov eur na bezpečnejšie cesty a miestne komunikácie mieri aj do Svidníka
Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši a štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák sa dnes stretli s primátormi a starostami z okresu Svidník. Okrem diskusie o problémoch, akými sú napríklad vodovod a kanalizácia či bezpečnosť, vedenie rezortu predstavilo eurofondové výzvy, z ktorých môže región čerpať, ale najmä nedávno vyhlásenú výzvu na pomoc regionálnej mobilite
 
„Okres Svidník má dve mestá, ale hlavne viac ako 60 obcí, ktoré potrebujú aj spolu s mestami pomoc. Prišli sme dnes oznámiť, že na eurofondové výzvy, ktoré pôjdu priamo na rozhodovanie do regiónov, je vyčlenených 2,65 mld. eur, z toho 1,9 mld. eur sa použije už v tomto roku. V súčasnosti máme z nového programového obdobia vyhlásených už 117 výziev a mnohé z nich sa týkajú aj potrieb miest a obcí a života ľudí v nich. Pre Prešovský samosprávny kraj je vyčlenených  viac ako 280 miliónov eur,” informoval po stretnutí s primátormi a starostami svidníckeho okresu minister investícií Raši.

K dispozícii sú aj peniaze z INTRREG-u, teda zo slovensko-poľskej spolupráce, ktorá sa týka obcí v pohraničí, v objeme 50 mil. eur, ako aj 100 mil. eur v špeciálnych programoch spojených so spoluprácou Poľska, Slovenska, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny, ktoré sú zaujímavé najmä pre okrajové okresy vzdialené od Bratislavy.
„Keď sme pri najväčších problémoch, ktoré regióny trápia, určite k nim patrí aj stav ciest II. a III. triedy a tiež mestských komunikácií. Preto je mi veľkým potešením informovať o novej výzve, ktorú sme vyhlásil na odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest II. a III. triedy a miestne komunikácie,” uviedol šéf rezortu Raši.

Celkovo je na výzvu alokovaných viac ako 99 miliónov eur na cesty II. a III. triedy a ďalších takmer  44 miliónov eur pre miestne komunikácie pre územia menej rozvinutých regiónov. Výzva na odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre, zlepšenie regionálnej mobility a modernizáciu miestnych komunikácií v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027 bola spracovaná v úzkej spolupráci s regiónmi.

Oprávnenými žiadateľmi sú samosprávny kraj ako vlastník ciest II. a III. triedy, mesto Košice ako vlastník ciest II. a III. triedy, hlavné mesto SR Bratislava ako vlastník ciest II. a III. triedy, právnická osoba v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, organizácia zriadená vyšším územným celkom za účelom výstavby, správy a údržby ciest  a obce.

V rámci výzvy je možné žiadať o nenávratný finančný príspevok na výstavbu a modernizáciu ciest II. a III. triedy, rekonštrukciu a modernizáciu mostov a výstavbu nových úsekov ciest II. a III. triedy, ako aj na výstavbu a modernizáciu miestnych komunikácií. Projektová dokumentácia a s ňou súvisiace výdavky sú v rámci výzvy oprávneným výdavkom. Projektovú dokumentáciu nie je možné realizovať ako samostatnú aktivitu. Výzva je otvorená, to znamená, že o nenávratný finančný príspevok možno žiadať až do vyčerpania alokovaných financií.

„V najbližších dňoch bude vyhlásená výzva na rekonštrukciu základných a stredných škôl v objeme 225 mil. eur. Vyhlasuje sa tiež výzva v objeme 20 mil. eur pre bezpečnú samosprávu, ktorá bude slúžiť na zvyšovanie bezpečnosti v mestách a obciach prostredníctvom budovanie kamerových systémov či na inteligentné riešenia, aby mestá v okresoch mohli cez pulty centrálnej ochrany spolupracovať s obcami. Úspešnou je už vyhlásené výzva týkajúca sa Prešovského samosprávneho kraja, vďaka ktorej vznikajú rómske poriadkové hliadky, kde sa podarilo zvýšiť alokáciu z 50 na 80 mil. eur, čo znamená že namiesto 256 obcí budú môcť hliadky fungovať vo viac ako 420 obciach. Vytvára to pracovné miesta pre viac ako 2000 Rómov,” priblížil Raši.
S miestom realizácie v okrese Svidník bolo v programovom období 2014  - 2020 z rôznych operačných programov podporených 204 projektov za takmer 67 mil. eur.  Medzi nimi napríklad rekonštrukcia Materskej školy v Sobranciach, podpora opatrovateľskej služby v meste Sobrance, revitalizácia vnútrobloku s agátovým hájom vo Svidníku, zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy vo Svidníku a mnohé ďalšie.

„Dnešok bol odbornou oponentúrou a zároveň diskusiou o odpočte aktivít, ktoré sme urobili v ostatnom období. Je jasné, že tak, ako pán minister Raši získal silný mandát z regiónov na zmeny vo verejných obstarávaniach, po dnešku máme veľmi silný mandát na to, ako chceme riešiť vodovody a kanalizácie, ako chceme nastaviť centrá zdieľaných služieb a prediskutovali sme aj to, prečo chceme zmeniť prístup k najmenej rozvinutým okresom a zmeniť ich na prioritné okresy,” konštatoval štátny tajomník Michal Kaliňák.

„Je to pre mňa veľká česť. Nebýva to často, aby vysoko postavení vládni úradníci prišli medzi nás a chceli riešiť naše problémy. Verím, že sme boli prínosnou oponentúrou a že sme ponúkli náš pohľad na mnohé problémy týkajúce sa miest a obcí. Verím, že takáto forma komunikácie bude zachovaná aj v budúcnosti,” ocenila stretnutie so zástupcami ministerstva investícií primátorka Svidníka Marcela Ivančová.
 
 
Skočiť na hlavné menu