Nová elektrická stanica zvýši energetickú bezpečnosť na západnom Slovensku


Dátum: 09.02.2023

Obrázok k aktualite Nová elektrická stanica zvýši energetickú bezpečnosť na západnom Slovensku
Do elektrickej stanice, ktorá ktorá bola vybudovaná v katastri obce Borský Svätý Jur v okrese Senica, investovala Západoslovenská distribučná takmer 11 miliónov eur.

Stanica vyrieši problém, týkajúci sa veľkých úbytkov napätia na 22 kV vedeniach, ktoré sú spôsobené vzdialenosťami medzi existujúcimi stanicami a doterajšou absenciou ďalšieho potrebného napájacieho bodu v tejto lokalite.
 
"Transformácia energetiky si vyžaduje výrazné investície do distribučnej sústavy, zamerané na budovanie inteligentnej siete. Tá umožní rozsiahlejšiu integráciu decentralizovanej výroby elektriny do distribučnej sústavy. Stanica prispeje aj k prepojeniu energetickej sústavy v Európe a stane sa jedným z dôležitých strategických elektrických uzlov," uviedol predseda predstavenstva Západoslovenská energetika (ZSE) Markus Kaune.

Okrem obyvateľov Záhoria pocítia výhody aj v priľahlých oblastiach Českej republiky. "Stanica prispeje aj k prepojeniu energetickej sústavy medzi oboma krajinami a stane sa jedným z dôležitých elektrických uzlov najmä pre prípady neštandardných a havarijných stavov distribučných sústav v prihraničnej oblasti," uviedol predseda predstavenstva distribučnej spoločnosti EG.D Marian Rusko.

 Stanica bude vybavená najmodernejšími dostupnými smart technológiami, ktoré posilnia integráciu nových zdrojov v budúcnosti. Elektrická stanica bola postavená v rámci projektu Európskej únie (EÚ) spoločného záujmu - ACON Smart Grids. Realizátormi projektu je na slovenskej strane spoločnosť Západoslovenská distribučná a na českej strane distribučná spoločnosť EG.D. Rozpočet projektu je 182 miliónov eur s mierou spolufinancovania EÚ vo výške 50 %. Objem investície na Slovensku dosiahne 92 miliónov eur.

Hlavným zámerom projektu je zlepšiť existujúcu distribučnú sústavu, čím bude vytvorená vyššia kapacita na rozvoj a pripojenie zdrojov výroby elektriny a primerané kapacity na pripojenie nových užívateľov distribučnej sústavy. Ide o prvý projekt distribučných spoločností v regióne strednej a východnej Európy, ktorý uspel medzi PCI projektami.

"Súčasná energetická kríza dokazuje dôležitosť európskej solidarity v energetike. Kľúčovými zložkami sú cezhraničné energetické toky a energetické infraštruktúry, ktoré slúžia viac ako jednej krajine. Projekt ukazuje, že môžeme podporiť takéto kľúčové infraštruktúrne projekty. Vítame dostavbu elektrickej stanice Borský Svätý Jur, ktorá je dôležitým míľnikom v realizácii projektu," uviedla zástupkyňa Európskej výkonnej agentúry pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) Ona Kostinaitė-Grinkevičienė.
 


Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu