Nižný Slavkov plánuje riešiť problém s vodou v rómskej osade


Dátum: 04.11.2022

Obrázok k aktualite Nižný Slavkov plánuje riešiť problém s vodou v rómskej osade
Najväčším problémom, ktorý obec Nižný Slavkov v okrese Sabinov dlhodobo rieši, je prístup k vode do osady pre marginalizovanú rómsku komunitu. "Projekt je schválený, ale už niekoľko mesiacov čakáme na výsledok ex-post kontroly verejného obstarávania na stavebnú časť a na technológiu," uviedol pre TASR starosta obce Jozef Kamenický.

Ďalším problémom, ktorý obec bude musieť riešiť, je podľa jeho slov bezpečnosť chodcov v cestnej premávke. "Preto uvažujeme s výstavbou chodníkov popri hlavnej ceste, priechodmi pre chodcov a s rekonštrukciou miestnych komunikácií, ktoré sú už značne poškodené. Obec má pripravenú projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie na časť chodníkov a miestnych komunikácií. Momentálne prebieha príprava projektovej dokumentácie na druhú časť chodníkov a miestnych komunikácií," priblížil starosta.

Obec podľa jeho slov plánuje realizovať i rekonštrukciu areálu cintorína a jeho úpravu na ‚americký‘ spôsob pochovávania. Rovnako má v pláne zrekonštruovať prícestnú kaplnku sv. Jána a vytvoriť zberný dvor s vybavením a požadovanou technikou.

V Nižnom Slavkove žije aktuálne 866 obyvateľov. "V obci prebieha individuálna bytová výstava a rekonštrukcia starších domov, aby sme zabránili vyľudňovaniu a udržali si mladé rodiny doma, obec uvažuje s výstavbou nájomných bytov," povedal Kamenický.

"Verím, že spolu s novozvolenými poslancami zrealizujeme vytýčené plány, naplníme očakávania občanov a nesklameme ich. Ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou chcem naďalej rôznym spôsobom napomáhať k skvalitňovaniu výchovno-vzdelávacieho procesu v škole. Naďalej budem podporovať dobrovoľných hasičov, Centrum voľného času a jeho aktivity, ktorého zriaďovateľom je obec. Chcem udržať ľudové tradície v podobe hudby, spevu a tanca a jedinečných zvykov, ktoré sú pravidelne prezentované na miestnom amfiteátri v júli," dodal Kamenický.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu