Nitra, Trenčín a Žilina v užšom výbere miest uchádzajúcich sa o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026


Dátum: 05.02.2021

Obrázok k aktualite Nitra, Trenčín a Žilina v užšom výbere miest uchádzajúcich sa o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026
Nitra, Trenčín a Žilina boli dnes zaradené do užšieho výberu súťaže o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026. Spomedzi ôsmych prihlásených miest vybrala odborná a nezávislá porota tieto tri mestá po štvordňovom online stretnutí.

Zaradenie do užšieho výberu o titul Európske hlavné mesto kultúry môže (EHMK) mestám priniesť významné kultúrne, hospodárske a sociálne výhody za predpokladu, že ich prihláška je súčasťou dlhodobej stratégie založenej na rozvoji kultúry.
Akonáhle príslušné slovenské orgány formálne schvália odporúčanie poroty, budú mať mestá čas do jesene 2021, aby dokončili svoje prihlášky. Odborná porota sa potom opäť stretne koncom roka 2021, aby odporučila jedno slovenské mesto ako nositeľa titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026.

V roku 2026 bude môcť Slovensko už po druhýkrát hostiť Európske hlavné mesto kultúry. (v roku 2013 niesli tento titul Košice). V tom istom roku bude mať Európske hlavné mesto kultúry aj Fínsko. Predvýberové kolo vo Fínsku sa uskutočnilo v júni 2020 a na užší zoznam boli zaradené tri mestá: Oulu, Savonlinna a Tampere. Fínsko si svoje Európske hlavné mesto kultúry vyberie v júni 2021.

Súčasnými Európskymi hlavnými mestami kultúry sú Rijeka (Chorvátsko) a Galway (Írsko). Kvôli pandémii ochorenia COVID-19 a na odporúčanie Komisie sa Európsky parlament a Rada Európskej únie 23. decembra 2020 rozhodli predĺžiť mandát EHMK týmto mestám do apríla 2021. Takisto sa rozhodli presunúť tri Európske hlavné mestá kultúry pôvodne plánované na rok 2021 na roky 2022 a 2023. Novi Sad (Srbsko) sa takto pripojí k mestám Kaunas (Litva) a Esch-sur-Alzette (Luxembursko) v roku 2022. Elefsina (Grécko) a Temešvár (Rumunsko) sa pripoja k mestu Vesprém (Maďarsko) v roku 2023. Tartu (Estónsko), Bad Ischl (Rakúsko) a Bodø (Nórsko) budú Európskymi hlavnými mestami kultúry v roku 2024. Chemnitz (Nemecko) a Nova Gorica (Slovinsko, čaká sa na oficiálne určenie) nimi budú v roku 2025.  

Kontext
Slovensko v decembri 2019 vyzvalo zainteresované mestá na predloženie prihlášok. Do 15. decembra 2020 ich podalo osem miest: Banská Bystrica, Hlohovec, Martin, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava and Žilina.
Podľa súčasného systému vymenúvania Európskych hlavných miest kultúry sa výber uskutočňuje v dvoch kolách: predvýberové kolo, po ktorom sa zostaví užší zoznam kandidátskych miest a záverečné výberové kolo približne o deväť mesiacov neskôr. Vybrané mesto potom oficiálne určí príslušný členský štát.
Žiadosti skúma porota zložená z 12 nezávislých odborníkov. Desať expertov vymenúvajú inštitúcie a orgány Európskej únie (Európsky parlament, Rada, Komisia a Výbor regiónov) a ďalších dvoch príslušné vnútroštátne orgány.
Vo výberových kritériách sa uvádza, že mestá by mali pripraviť kultúrny program so silným európskym rozmerom, ktorý podporuje účasť zainteresovaných strán mesta, ako aj jeho rôznych štvrtí a priťahuje návštevníkov z celej krajiny a Európy. Program musí mať trvalý vplyv a prispievať k dlhodobému rozvoju mesta. Mestá musia tiež preukázať, že majú podporu príslušných verejných miestnych orgánov a schopnosť realizovať projekt.

Projekt vznikol v roku 1985 na základe myšlienky vtedajšej gréckej ministerky kultúry Meliny Mercouriovej. Za ten čas sa stal jedným z najambicióznejších kultúrnych projektov v Európe a jednou z najznámejších a najcennejších aktivít EÚ. Jeho cieľom je podporovať rozmanitosť kultúr v Európe, vyzdvihnúť ich spoločné črty a podporovať prínos kultúry k dlhodobému rozvoju miest.

 
Skočiť na hlavné menu