NDS zazmluvnila v roku 2018 z eurofondov projekty za takmer miliardu eur


Dátum: 17.12.2018

Obrázok k aktualite NDS zazmluvnila v roku 2018 z eurofondov projekty za takmer miliardu eur
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zazmluvnila v roku 2018 z eurofondov z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra projekty v sume 936,9 milióna eur. Podľa hovorkyne diaľničnej spoločnos ti Michaely Michalovej to znamená rekordnú sumu.
 
"Historický úspech v zazmluvnení takmer jednej miliardy finančných
zdrojov z eurofondov v priebehu jedného roka je výsledkom spolupráce
NDS, Ministerstva dopravy a výstavby SR s poradným orgánom Európskej
komisie - Jaspers," uviedol generálny riaditeľ diaľničnej spoločnosti
Ján Ďurišin.

 Konkrétne sa tak v priebehu roka 2018 zazmluvnil projekt výstavby
úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, kde
predstavoval nenávratný finančný prostriedok z eurofondov sumu 321,5
milióna eur, v prípade úseku diaľnice D1 Prešov, západ - Prešov, juh to
bolo 327,5 milióna eur, pri úseku D1 Budimír - Bidovce to bolo 203,6
milióna eur a úsek diaľnice D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec získal
príspevok 84,3 milióna eur.

Čo sa týka roku 2018, celkové investície NDS dosiahnu v tomto roku
podľa odhadov výšku 592,2 milióna eur, z toho samotné stavebné práce
predstavujú 427,4 milióna eur. "Náklady na majetkovoprávne vysporiadanie
dosiahli výšku 124,5 milióna eur, investície do prípravy 26,5 milióna
eur a prevádzky 13,8 milióna eur," vyčíslila Michalová. NDS predpokladá
ku koncu roka očakávaný výsledok po zdanení vo výške 23,8 milióna eur.

Čo sa týka tržieb, tie diaľničná spoločnosť v roku 2018 odhaduje
na úrovni 294,3 milióna eur. Tvoria ich príjmy z predaja mýta,
elektronických diaľničných známok a nájmov.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu