Návratná forma podpory z operačného programu Integrovaná infraštruktúra


Dátum: 21.12.2021

Obrázok k aktualite Návratná forma podpory z operačného programu Integrovaná infraštruktúra
Finančné nástroje patria k ďalším zdrojom, ktoré zabezpečujú prístup k financiám pre zvýšenie konkurencieschopnosti pre podniky na Slovensku. Z prostriedkov Európskej únie bolo zo strany Slovak Investment Holding, a. s., formou priameho investovania doteraz podporených viac ako 6-tisíc projektov. Predmetná návratná pomoc sa poskytuje formou kapitálových investícií, úverov a záruk, pričom vo výraznej miere sa poskytuje aj na zníženie negatívnych dopadov pandémie COVID-19 na malé a stredné podniky formou záručných programov - SIH antikorona záruka a SIH antikorona kapitál. Medzi úspešných konečných prijímateľov sa radí aj spoločnosť placense, s. r. o. , s projektom vývoja úspešnej dátovej platformy.

placense
  • názov projektu: Dátová platforma poskytujúca real-time lokalizačné odporúčania a analýzy
  • konečný prijímateľ: placense, s. r. o.
  • o projekte: Placense je inovatívna dátová analytická platforma poskytujúca lokalizačné odporúčania a analýzy, ktoré sú založené na informáciách zo signálov miliónov mobilných zariadení v reálnom čase. Lokalizačné analýzy vychádzajú z algoritmov vyhotovených na základe strojového učenia a prinášajú firmám náhľady na správanie spotrebiteľov, ktoré  môžu okamžite využiť vo svoj prospech v získavaní zákazníkov. Platforma prináša obchodný benefit prevažne v odvetviach ako trh s nehnuteľnosťami, maloobchod, mobilita, služby a konzultačné firmy. Zbieranie dát potrebných na chod platformy je anonymizované s dôrazom na striktnú ochranu, ktorá zabezpečuje súlad s GDPR. Investícia bola použitá na rozvoj a expanziu spoločnosti, IT vývoj a finalizáciu produktu, penetráciu na zahraničné trhy a poskytnutie nových produktových prvkov lokálnym a zahraničným klientom.
  • miesto realizácie: Trnava
  • doba začatia realizácie projektu: 12/2020
  • návratný finančný príspevok: 800 000 eur
  • forma investície: konvertibilný úver
placense1

Skočiť na hlavné menu