Národný projekt za 10 miliónov eur má podporiť rozvoj hornonitrianskeho regiónu


Dátum: 29.07.2020

Obrázok k aktualite Národný projekt za 10 miliónov eur má podporiť rozvoj hornonitrianskeho regiónu
Národný projekt Ministerstva investícií, regionálneho rozvoj a informatizácie SR (MIRRI SR) za 10 miliónov eur má podporiť rozvoj hornonitrianskeho regiónu. Počas návštevy regiónu označila ministerka Veronika Remišová jeho budúcnosť za kľúčovú prioritu. „Projekt horná Nitra cieli na vytvorenie nových pracovných miest, ale aj na transformáciu súčasných pracovných miest v baniach na miesta s vyššou pridanou hodnotou, na investovanie do širokospektrálneho rozvoja regiónu - do životného prostredia, do odstránenia environmentálnych záťaží, ako aj do rozvoja ľudského potenciálu, cestovného ruchu i do služieb,“ vyhlásila vicepremiérka po rokovaní s primátorkou Prievidze, so starostami a primátormi okolitých miest a obcí, ako aj so zástupcami zamestnávateľov a tretieho sektora.

Región hornej Nitry v poslednom období fungoval na štátnej podpore ťažby a spaľovania hnedého uhlia dotáciami v hodnote približne 100 miliónov eur ročne. Okrem ekonomickej nevýhodnosti pre občanov je však problémom výrazne negatívny dopad na kvalitu životného prostredia a hlavne na zdravie obyvateľov. Horná Nitra má dlhodobo jednu z najhorších kvalít ovzdušia na Slovensku a okres Prievidza sa radí medzi okresy produkujúce najviac emisií základných znečisťujúcich látok. Podpredsedníčka vlády zdôraznila potrebu udržať v regióne zamestnanosť, zlepšiť životné prostredie a zvýšiť kvalitu životnej úrovne. "V najbližších dňoch spúšťame národný projekt z Operačného programu Ľudské zdroje za 10 miliónov eur, ktorý súčasným zamestnancom baní umožní rekvalifikovať sa. Sľúbili sme, že budeme bojovať o každé jedno pracovné miesto a platí to aj v prípade hornej Nitry," uviedla Remišová.

Dodala, že transformácia regiónu musí prebehnúť na viacerých úrovniach. Prioritou nie je len energetická transformácia regiónu, ale celkové zlepšenie sociálnej a ekonomickej situácie, ako aj predchádzanie negatívnym dopadom redukcie ťažby uhlia. „Pred nami stoja výzvy na lepšiu koordináciu na národnej aj Európskej úrovni, ale aj na urýchlenú prípravu projektových zámerov,“ poznamenala vicepremiérka. V súčasnosti je prioritou dopracovanie projektových zámerov. Projekty riešia okrem vytvorenia pracovných miest aj infraštruktúru a demografické výzvy regiónu. Väčšina nákladov spojených s tvorbou novej budúcnosti pre hornú Nitru bude krytá z európskeho Fondu spravodlivej transformácie. Po minulotýždňovom samite Rady Európskej únie je pre Slovensko na túto oblasť vyčlenených približne 439 miliónov eur.

MIRRI SR úzko spolupracuje pri projekte hornej Nitry s dotknutými samosprávami, ako aj s občianskou spoločnosťou a ostatnými regionálnymi aktérmi. V novom programovom období sa plánuje špecifická implementačná štruktúra pre projekt transformácie hornej Nitry, aby bolo možné čo najskôr čerpať prostriedky na naštartovanie plnenia priorít transformácie. Remišová upozornila, že podmienkou budú kvalitne pripravené projektové zámery, ktoré umožnia rýchlu a efektívnu realizáciu funkčných a udržateľných aktivít tak, aby vo vzájomnej koordinácií pomohli premene ekonomického zamerania regiónu. “Región hornej Nitry má veľký potenciál z hľadiska cestovného ruchu, rozvoja kúpeľníctva a kvalifikovanej pracovnej sily. Urobíme všetko pre to, aby to bol vďaka prostriedkom z Európskej únie región, v ktorom majú jeho obyvatelia zaručenú kvalitu života, dobré životné prostredie a dôstojne podmienky na prácu,“ uzavrela Remišová.​

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu