Národný kontaktný bod pre program Zamestnanosť a sociálnu inováciu


Dátum: 21.11.2022

Obrázok k aktualite Národný kontaktný bod pre program Zamestnanosť a sociálnu inováciu
 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci zriadeného Národného kompetenčného centra pre sociálne inovácie (NKC SI) nadviazalo spoluprácu s novozriadeným Národným kontaktným bodom pre program Zamestnanosť a sociálnu inováciu (NCP EaSI). Tento národný kontaktný bod je súčasťou európskej siete podporujúcej sociálne inovácie svojich členov, ako aj ďalších zapojených strán pri hľadaní nových riešení spoločenských problémov. Bol založený občianskym združením TENENET. Program EaSI podporuje kvalitné a udržateľné pracovné miesta, pomáha pri zlepšovaní pracovných podmienok, zaručuje primeranú sociálnu ochranu a bojuje proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. V programovom období 2021 – 2027 bude program EaSI podliehať Európskemu sociálnemu fondu plus (ESF+).

Cieľom NCP EaSI je poskytovať základné informácie a predstaviť slovenským záujemcom o finančný príspevok príležitosti, ktoré z tohto programu vyplývajú. Úlohou NCP EaSI Slovakia je zvýšiť záujem organizácií pôsobiacich v oblasti zamestnanosti a sociálnych inovácií o príležitosti a benefity ponúkané programom.

NCP EaSI bude úzko spolupracovať s Národným kompetenčným centrom pre sociálne inovácie, ktoré spája odborníkov, akademickú obec, neziskové a miestne organizácie. Cieľom NKC SI je zlepšenie podpory projektov, ktoré prinášajú riešenia sociálnych a spoločenských problémov. Vďaka tejto spolupráci a výmene kontaktov dochádza k efektívnejšej podpore riešenia spoločenských problémov, ku ktorým patrí aj podpora sociálnych inovácií a činnosti sociálnych inovátorov.

Pre viac informácií navštívte stránku www.socialneinovacie.gov.sk a https://ncp-easi.sk/.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu