Národný informačný deň k tretej výzve na predkladanie projektov Interreg Stredná Európa 2014 – 2020


Dátum: 20.09.2017

Obrázok k aktualite Národný informačný deň k tretej výzve na predkladanie projektov Interreg Stredná Európa 2014 – 2020
 Nová, už tretia výzva s alokáciou 60 miliónov eur poskytuje ďalšiu šancu na získanie finančných prostriedkov pre zaujímavé projekty.

      V rámci tretej výzvy programu Interreg Stredná Európa bude možné predkladať projekty od 21. septembra 2017 až do 25. januára 2018. Výzva bude otvorená pre väčšinu špecifických cieľov programu, pričom podporené budú napr. nové mechanizmy zavádzania inovácií na trh, zlepšenie regionálnych systémov verejnej dopravy, logistika šetrná k životnému prostrediu, udržateľné využívanie prírodných a kultúrnych zdrojov či kultúrny a kreatívny priemysel. 
      V tejto súvislosti Úrad vlády SR ako Národný kontaktný bod organizuje v utorok 26. septembra o 09.30 h v hoteli Bôrik v Bratislave Národný informačný deň k tretej výzve na predkladanie projektov Interreg Stredná Európa 2014 – 2020 pre všetkých záujemcov predkladať svoje projekty a uchádzať sa o ich finančnú podporu. Na podujatí budú poskytnuté informácie o aktuálnom stave implementácie programu, detaily o tretej výzve, príklad realizácie úspešného projektu - ENTER-TRANSFER, prezentácie špecifických cieľov, ako aj tipov pre rozvoj projektov vrátane usmernenia, ako tvoriť rozpočet ich rozpočet. Podrobné informácie o tretej výzve zverejnil Spoločný sekretariát na stránke http://www.interreg-central.eu/Content.Node/news/Third-call-focus.html  a sú zverejnené aj na stránke www.centraleurope.vlada.gov.sk.
      Z predchádzajúcich výziev je realizovaných niekoľko úspešných projektov: http://www.centraleurope.vlada.gov.sk/projekty/. Projekt ENTER-TRANSFER sa zameriava na odstránenie problémov v súvislosti so zabezpečením nástupníctva v rodinných firmách - jeho realizátormi za Slovensko sú Ekonomická univerzita Bratislava spolu s Inovačným partnerským centrom Prešov. Žilinský samosprávny kraj a mesto Žilina sa úspešne zapojili do medzinárodného projektu RUMOBIL, čo v preklade znamená Mobilita v európskych regiónoch vidieckeho charakteru prechádzajúcich demografickými zmenami. Tento projekt sa venuje problematike nastavenia prijateľných riešení vidieckej verejnej prepravy ako kľúčového faktora pre zachovanie vidieckych regiónov. Trojročný medzinárodný projekt GeoPLASMA je zameraný na využívanie plytkej geotermálnej energie pre kúrenie a chladenie v mestských oblastiach ako aj na vidieku. Riešiteľom projektu je jedenásť inštitúcií so zastúpením geologických služieb, vysokých škôl, neziskových organizácií, štátnych úradov i súkromných poradenských spoločností z Rakúska, Slovenska, Českej Republiky, Nemecka, Poľska a Slovinska. Za Slovenskú republiku sú riešiteľmi projektu odborníci zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra.
Skočiť na hlavné menu