Stiahnuť súbor: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2020/560 z 23. apríla 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a (EÚ) č. 1379/2013, pokiaľ ide o osobitné opatrenia na zmiernenie následkov výskytu ochorenia COVID-19 v odvetví rybolovu a akvakultúry ( - [541.62 kB]

Skočiť na hlavné menu