Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v Bratislavskom kraji, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2022-94.


Dátum: 26.04.2022

Obrázok k aktualite Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v Bratislavskom kraji, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2022-94.
FAQ- Materské školy – BSK (kód výzvy IROP-PO2-SC221-2022-94) (DOCX, 187.24 KB)
 

Skočiť na hlavné menu