Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65.


Dátum: 22.04.2021

Obrázok k aktualite Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65.
FAQ- ŽIVOTNÉ PROSTREDIE kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65 (docx, 190.6 Kb, 15x)
Skočiť na hlavné menu