Na úrade vlády ocenili víťazov súťaže Road show 2016


Dátum: 22.02.2017

Obrázok k aktualite Na úrade vlády ocenili víťazov súťaže Road show 2016
Dňa 22. februára 2017 sa  v priestoroch Zrkadlovej siene Úradu vlády SR zišli ocenení študenti a zástupcovia škôl, ktorí uspeli v súťaži Roadshow 2016 organizovanej Úradom vlády SR.

Za prítomnosti vedúcej služobného úradu Úradu vlády SR Tatiany Janečkovej a vedúceho zastúpenia EK na Slovensku Dušana Chreneka sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie cien  študentom stredných a stredných odborných škôl, ktorí sa zúčastnili súťaže Roadshow 2016.

Navštívených bolo osemnásť miest a mestečiek na Slovensku a 32 stredných škôl – to bola bilancia putovnej časti Roadshow 2016 Úradu vlády SR,  ktorej zámerom bolo zapojiť a zasvätiť čo najviac mladých ľudí prostredníctvom vlastného projektového zámeru do problematiky čerpania eurofondov v SR v novom programovom období 2014-2020.  Celkovo sme evidovali 23 platných projektov.
 
Víťazom sa stala Stredná odborná škola technická Čadca s projektom Vybudovanie technického centra v meste Čadca. Tím „Technici“ tvorili : Jozef Vyšlan, Matúš Bozo , Dávid Holúbek a Andrej Kováčik. Víťazný projekt tímu Technici sa sústredil na vybudovane centra, ktoré hravou formou návštevníkom predstaví zaujímavosti vedy a techniky. Bude novinkou pre oživenie regiónu Kysuce v oblasti vzdelávania aj voľného času.

Na druhom mieste sa umiestnila Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica s projektom Zachráňme spolu viac životov. Tím „Asistentky v akcii“ tvorili : Adriana Belušíková, Dominika Kuchtiaková, Adriana Ceconíková a Soňa Feješová.
 
Tretie miesto obsadila Obchodná akadémia Lučenec s projektom  Vodná nádrž Ľadovo – odstránenie dnových nánosov. Tím „Enviro tím“ tvorili : Filip Gábor, Erik Očovan ,Annamária Ihringová a Daniela Nociarová.

Vedúca služobného úradu Úradu vlády SR Tatiana Janečková vyzdvihla obrovskú snahu, ktorú súťažiaci vyvinuli pri tvorbe projektov a veľkú erudovanosť mladých ľudí.

Vedúci zastúpenia EK na Slovensku Dušan Chrenek zdôraznil dôležitosť pomoci európskych štrukturálnych a investičných fondov a prejavil radosť nad vysokou účasťou študentov v súťaži Roadshow.


Ceny pre školy:
 
1. cena - Tovar v hodnote 10.000,- EUR - Stredná odborná škola technická Čadca s projektom Vybudovanie technického centra v meste Čadca.
 
2. cena - Tovar v hodnote 8.000,- EUR - Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica s projektom Zachráňme spolu viac životov..
 
3. cena - Tovar v hodnote 6.000,- EUR - Obchodná akadémia Lučenec s projektom  Vodná nádrž Ľadovo – odstránenie dnových nánosov.
 
 
Ceny pre každého člena víťazného tímu :
 
1. cena - Smart Tv 4K Ultra - Stredná odborná škola technická Čadca s projektom Vybudovanie technického centra v meste Čadca. Tím „Technici“: Jozef Vyšlan, Matúš Bozo , Dávid Holúbek a Andrej Kováčik.
 
2. cena - Tablet - Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica s projektom Zachráňme spolu viac životov. Tím „Asistentky v akcii“ :Adriana Belušíková, Dominika Kuchtiaková, Adriana Ceconíková a Soňa Feješová.
 
3. cena - Smart hodinky - Obchodná akadémia Lučenec s projektom  Vodná nádrž Ľadovo – odstránenie dnových nánosov. Tím „Enviro tím“ : Filip Gábor, Erik Očovan ,Annamária Ihringová a Daniela Nociarová
 
 
 
Celkové poradie
Poradie ŠKOLA BODY
1.  Stredná odborná škola technická Čadca- Vybudovanie technického centra v meste Čadca 170
2. Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica- Zachráňme spolu viac životov 167
3. Obchodná akadémia Lučenec - Vodná nádrž Ľadovo – odstránenie dnových nánosov 158
 
 
Skočiť na hlavné menu