Na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove prestavajú objekt praktického vyučovania a telocvične za viac ako 6 mil. eur


Dátum: 25.08.2021

Obrázok k aktualite Na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove  prestavajú objekt praktického vyučovania a telocvične za viac ako 6 mil. eur

Prešovský samosprávny kraj pripravuje prestavbu objektu praktického vyučovania a telocvične Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej v Prešove. Odhadovaná hodnota zákazky v rámci projektu zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry financovanej v rámci iniciatívy Catching-up Regions (tzv. dobiehajúcich regiónov) je viac ako 5 miliónov eur bez DPH (6 miliónov eur s DPH). Samospráva vyhlásila verejnú súťaž na zhotoviteľa stavebných prác. Lehota na predkladanie ponúk je do štvrtka 2. septembra.

Hlavnou stavbou je hala praktického vyučovania, ktoré v súčasnosti prebieha v polovici objektu. Druhá polovica je nefunkčná. Navrhovaná je preto prestavba haly, ktorá uvažuje s odstránením existujúcich obalových konštrukcií, okrem nosnej oceľovej konštrukcie haly a nosnej konštrukcie strechy. Navrhované je aj vstavané medzipodlažie pre lepšie využitie existujúceho priestoru. Prestavbou objektu pôvodnej haly bude dotvorený komplex školy s teoretickými a praktickými učebňami, prezentačným zázemím, šatňami pre študentov, hygienickými priestormi, skladovým a technickým zázemím. Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia telocvične z 90. rokov minulého storočia. Navrhovaná je výmena pôvodných okien za plastové a zateplenie jednej strany telocvične. Oba objekty budú bezbariérové.

V projekte je riešené aj rozšírenie a opravy poškodených vnútroareálových spevnených plôch a komunikácií. Súčasťou sú aj rekonštrukcie rozvodov, kanalizácie, osvetlenia, ako aj exteriérové úpravy. „Vznikne moderná budova sendvičovým štýlom. Budú zrekonštruované kompletne všetky rozvody, sociálne siete, zariadenia a šatne. Mala by vzniknúť nová multifunkčná a viacpodlažná budova. Vyrieši sa tým energetická náročnosť terajšej budovy. Zrekonštruujú sa všetky priestory postavené v 60. rokoch a v konečnom dôsledku to zvýši komfort výučby pre žiakov aj majstrov odborného výcviku,“ uviedol pre agentúru SITA k projektu riaditeľ školy Ján Holub.

Súčasťou tohto verejného obstarávania nie je strojné vybavenie, ktoré bude obstarané samostatne. „Do obnovy kompletného technologického parku, strojného a multimediálneho vybavenia je plánovaná investícia takmer dva milióny eur. Jej obstaranie bude nadväzovať na toto prvé verejné obstarávanie, aby sme vedeli po prácach na budove vybaviť učebne,“ dodal Holub.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu