Na sídlisku Nad jazerom v Košiciach pribudla nová cyklotrasa za takmer 90-tisíc eur


Dátum: 25.05.2020

Obrázok k aktualite Na sídlisku Nad jazerom v Košiciach pribudla nová cyklotrasa za takmer 90-tisíc eur
Na sídlisku Nad jazerom v Košiciach vznikol nový združený chodník pre cyklistov aj peších v celkovej dĺžke 1 846 metrov. Víťaz verejného obstarávania, spoločnosť Cesty Košice, ho vybudovala za takmer 90-tisíc eur bez DPH. Informoval o tom hovorca mesta Košice Vladimír Fabian.

„Cyklisti majú momentálne k dispozícii vyše sedem kilometrov dlhý úsek cyklotrasy popri Hornáde od Bosákovej, respektíve Palackého ulice až do Krásnej. Na podporu cyklodopravy máme v rozpočte vyčlenený milión eur. Verím, že aj napriek súčasnej zložitej situácii sa nám ich podarí vyčerpať a bicykel sa aj vďaka novým bezpečným cyklostrasám postupne stane jedným z najdôležitejších dopravných prostriedkov v Košiciach,“ uviedol primátor mesta Jaroslav Polaček.

Na úseku od Ladožskej po Rovníkovú ulicu sa uskutočnili stavebné úpravy pôvodného pešieho chodníka na združený pre peších a cyklistov. V úseku od Rovníkovej po Golianovu ulicu sa pôvodné pešie a automobilové komunikácie upravili zmenou a doplnením dopravného značenia na združené komunikácie s cyklistickou dopravou.

Mestu bola taktiež schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu na vybudovanie doplnkovej infraštruktúry. Pribudnú štyri nové cykloprístrešky s vegetačnou strechou. Súčasťou prístrešku bude aj servisný stojan. Nachádzať sa budú na Staničnom námestí, pri budove Magistrátu mesta Košice, Základnej škole Trebišovskej a pri krytej plavárni.
V júni začína výstavba cyklochodníka v Čermeľskom údolí s dĺžkou 521 metrov od budovy stanice Detskej železnice v Čermeli smerom k Cvičnej skale. Víťazom verejného obstarávania sa spomedzi 11 prihlásených firiem stala s so sumou takmer 240-tisíc eur košická spoločnosť Koľajové a dopravné stavby. Mestu Košice sa oproti predpokladanej hodnote zákazky podarilo ušetriť takmer 11 percent sumy. Zhotoviteľ si stavbu prevzal tento týždeň. Stavebné práce sa začnú prvého júna, cyklisti by ďalší úsek pripravovanej trasy na Alpínku údolím Čermeľského potoka mali využívať na jar budúceho roka.

Mesto tento mesiac podniklo aj prvé kroky v bezpečnom prepojení mestských častí Západ a sídlisko KVP na bicykli. Do budúcej stredy 27. mája potrvá verejné obstarávanie na zhotoviteľa 1. etapy cyklochodníka medzi Triedou SNP, Popradskou ulicou a Triedou KVP s predpokladanou hodnotu zákazky viac ako 165-tisíc eur. V rámci úvodnej časti dôjde k rekonštrukcii existujúceho chodníka pre peších, jeho rozšírenia a oddelenia pešej a cyklistickej dopravy špeciálnym 40 cm širokým varovným pásom v úseku od križovatky s Triedou SNP po križovatku s Ipeľskou ulicou v celkovej dĺžke takmer 500 metrov. Tým sa dosiahne prepojenie cyklocesty na Triede SNP s ďalšou, ktorá sa nachádza v križovatke Ipeľskej a Popradskej ulice.

V najbližších dňoch by sa v uliciach mesta malo začať s inštaláciou 400 kusov stojanov na parkovanie bicyklov. Tie budú osadené na 100 miestach v rámci mesta, a to najmä v blízkosti škôl, obchodných centier, verejných športovísk, mestských úradov, centier voľného času a ďalších miestach, ktoré navštevujú cyklisti.
 
 
Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu