Na podporu udržania zamestnanosti v materských školách bolo od augusta vyčlenených takmer 56 miliónov eur


Dátum: 07.12.2020

Obrázok k aktualite Na podporu udržania zamestnanosti v materských školách bolo od augusta vyčlenených takmer 56 miliónov eur

V projekte na podporu udržania zamestnanosti v materských školách bolo od augusta 2 574 materských škôl podporených sumou takmer 56 miliónov eur. Informovalo o tom tlačové oddelenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR). Ako rezort ďalej priblížil, nenávratným finančným príspevkom bolo podporených 22 861 zamestnancov. Záujemcovia stále môžu do 31. decembra 2020 posielať svoje žiadosti do projektu Podpora udržania zamestnanosti v materských školách z operačného programu Ľudské zdroje.

Ministerstvo vysvetlilo, že materské školy a ich zriaďovatelia môžu požiadať o príspevok na udržanie pracovných miest z dôvodu nepriaznivej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19 za obdobie marec až jún 2020. „Pomoc štátu je určená nielen pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ale aj pre cirkevné a súkromné materské školy, s podmienkou, že cirkevná alebo súkromná materská škola musí byť financovaná prevažne z verejných zdrojov,“ objasnilo.

MŠVVaŠ SR na projekte spolupracuje spolu s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Dohromady na podporu materských škôl vyčlenili vyše 86,3 milióna eur z európskych štrukturálnych a investičných fondov a zo štátneho rozpočtu.


Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu