Na obnovu dvoch ulíc v Hranovnici by mal ísť jeden milión eur


Dátum: 13.05.2022

Obrázok k aktualite Na obnovu dvoch ulíc v Hranovnici by mal ísť jeden milión eur

Podtatranská obec Hranovnica (okr. Poprad) plánuje výstavbu a rekonštrukciu ciest na uliciach SNP a Hviezdoslavovej za takmer jeden milión eur. Veľkú časť prác bude financovať z eurofondov. Samospráva uspela so žiadosťou o nenávratný príspevok zo zdrojov Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny SR v rámci operačného programu Ľudské zdroje, ktorý je zameraný na technickú vybavenosť v obciach s marginalizovanou rómskou komunitou. Rómovia tvoria v Hranovnici približne polovicu z viac ako tritisíc obyvateľov.

Obec zatiaľ hľadá dodávateľa stavebných prác. Ich predpokladaná hodnota je podľa oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie takmer 939-tisíc eur bez DPH. Ako vyplýva zo zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv, z toho takmer 662-tisíc eur vykryje samospráva formou spomínanej dotácie. Práce by mali trvať štyri mesiace odo dňa odovzdania staveniska.

Rekonštrukcia ulice SNP, ktorá je v súčasnosti dopravne napojená na cestu prvej triedy I/66, bude rozdelená do dvoch častí. Podľa technickej správy k projektu v rámci prvej etapy obnovia úsek v dĺžke viac ako 78 metrov a zároveň ho rozšíria. Následne dobudujú ďalších viac ako 61 metrov cesty, pričom na jej konci vybudujú obratisko. Po pravej strane cesty chce obec nechať vybudovať jednostranný chodník.

Rekonštrukcia Hviezdoslavovej ulice, ktorá je rovnako napojená na cestu I/66, bude rozdelená do štyroch etáp. Okrem rekonštrukcie úseku od križovatky cesty prvej triedy s cestou tretej triedy III/3074 a ulicou Hviezdoslavovou sa počíta aj s výstavbou komunikácií a chodníkov. „Plánovaná rekonštrukcia a výstavba vylepšuje súčasný stav a novonavrhovaná komunikácia je navrhnutá pre prejazd nákladných poľnohospodárskych vozidiel, ktoré obhospodarujú územie,“ uvádza sa v technickej správe.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu