MŽP: Pod​porí z eurofondov vodárenské projekty,prerozdeliť by sa malo 530.000 eur


Dátum: 02.12.2020

Obrázok k aktualite MŽP: Pod​porí z eurofondov vodárenské projekty,prerozdeliť by sa malo 530.000 eur

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR podporí z eurofondov koncepčné projekty v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva. Z Kohézneho fondu by sa malo prerozdeliť 530.000 eur. Informovalo o tom MŽP na svojom webe.

Žiadateľmi môžu byť Slovenský vodohospodársky podnik, orgány štátnej správy, samosprávy, organizácie združenia osôb, neziskové organizácie či nadácie. Pôsobiť musia v tvorbe a ochrane životného prostredia.

Projekty by mali riešiť problematické alebo nedoriešené otázky vodného hospodárstva a hľadať nové prístupy v okruhoch zásobovania pitnou vodou, odvádzania a čistenia odpadových vôd, znečistenia vôd, revitalizácie vodných tokov, manažmentu krajiny a adaptácie na zmenu klímy, ako sú povodne a sucho, využívania vôd, rybárstva a rieky Dunaj.

"MŽP podporí výlučne tie projekty, ktoré svojimi aktivitami spadajú do vyššie definovaného rámca oprávnenej aktivity," uvádza sa na webe MŽP.

 Zdroj: TASR


Skočiť na hlavné menu