Multimediálna infokampaň pre deti základných škôl


Dátum: 15.02.2021

Obrázok k aktualite Multimediálna infokampaň pre deti základných škôl
 OZ Paradysio_
Názov: Multimediálna infokampaň pre deti základných škôl
 
Krátky popis: Projekt cielený na deti základných škôl I. stupňa na území Slovenskej republiky prináša nielen konkrétne učebné pomôcky na realizáciu environmentálnej výchovy detí, ktoré budú online dostupné pedagógom a žiakom minimálne po dobu 5 rokov od skončenia projektu, ale aj oslovuje komplexnou multimediálnou formou žiakov mimo školského prostredia. Aktivity boli realizované formou televíznej relácie na podporu separovania a recyklácie odpadu a informačných kampaní na sociálnych sieťach a základných školách (séria interaktívnych seminárov s využitím rozprávkovej knihy plnej aktivít). Projekt prispel k minimalizácii, k zhodnocovaniu a zneškodňovaniu odpadov, ako aj k efektívnemu využívaniu zdrojov, a to komplexným informovaním detí I. stupňa ZŠ o nutnosti a výhodách triedenia, separovania a recyklácie odpadu. 
 
Prijímateľ:  Občianske združenie PARADYSIO
Celkové oprávnené náklady projektu:  130 752,69 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   124 215,06 EUR
Vlastné zdroje:   6 537,63 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 08/2020 (19 mesiacov)

Skočiť na hlavné menu