Ministerstvo životného prostredia vyčlenilo 30 miliónov eur z fondov EÚ na dobudovanie sústavy Natura 2000


Dátum: 21.12.2018

Obrázok k aktualite Ministerstvo životného prostredia vyčlenilo 30 miliónov eur z fondov EÚ na dobudovanie sústavy Natura 2000
Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR plánuje poskytnúť 30 miliónov eur z fondov Európskej únie (EÚ) a ďalšie zdroje zo štátneho rozpočtu na dobudovanie sústavy Natura 2000. Podporené aktivity majú byť zamerané na zabezpečenie starostlivosti o chránené druhy a územia. Žiadatelia sa môžu hlásiť do konca roka.

Aj keď oprávnenými žiadateľmi sú len organizácie zriadené MŽP SR, ich partnerom môžu byť aj vlastníci alebo užívatelia pozemkov v chránenom území. "Štátna ochrana prírody SR ako poskytovateľ štátnej pomoci poskytne zdroje EÚ aj podnikateľom, ktorí pracujú v lesoch a presadzujú prírode blízke metódy hospodárenia," priblížilo ministerstvo.

Zdroj:TASR

Skočiť na hlavné menu