Ministerstvo životného prostredia podporí z európskych fondov úpravne povrchových vôd


Dátum: 20.12.2018

Obrázok k aktualite Ministerstvo  životného prostredia podporí z európskych fondov úpravne povrchových vôd
Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR plánuje poskytnúť v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 25,37 milióna eur z kohézneho fondu na intenzifikáciu a modernizáciu existujúcich úpravní povrchových vôd. Cieľom je bezpečná pitná voda. TASR o tom informovali z envirorezortu.

Do kategórie oprávnených žiadateľov patria obce, združenia obcí, vlastníci verejných vodovodov vymedzení v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných vodovodov. O finančný príspevok môžu záujemcovia žiadať od piatka 21. decembra v rámci novovyhlásenej výzvy číslo 47.

„Celková alokácia výzvy je 25,37 milióna eur z kohézneho fondu a spolu so zdrojmi spolufinancovania zo štátneho rozpočtu predstavuje zhruba 30 miliónov eur,“ spresnilo ministerstvo.

Oprávnené na poskytnutie nenávratného finančného príspevku budú výlučne existujúce úpravne povrchových vôd, ktoré upravujú vodu z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd a zásobujú pitnou vodou nad 30.000 obyvateľov. Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude dostupné na webe www.op-kzp.sk.


Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu